ENGLISH SEE BELOW

ANNULERINGSVOORWAARDEN PASTINIAnnuleringsvoorwaarden individuen en gezelschappenPASTINI restaurant Leidsegracht 29 1017 NB Amsterdam
TAFELRESERVERINGWanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
ALGEMENE VOORWAARDENDe reservering is bevestigd op het aangegeven tijdstip. Pastini behoudt het recht om na 15 minuten na aanvang van de afspraak de tafel te verkopen. Het is aan de gast om Pastini telefonisch te verwittigen van verlate aankomst. 
Verzoeken van de gast worden genoteerd. Pastini doet zijn uiterste best om daaraan gehoor te geven echter verzoeken zijn niet gegarandeerd. 
1 TOT 5 GASTENTot 10:00 AM op de dag van de lunchreservering en 15:00 PM op de dag van de diner reservering is annuleren kosteloos. Daarna behouden wij ons het recht voor om het bedrag van €30,- per no show of geannuleerd persoon in rekening te brengen.
5 TOT 7 GASTENBij een reservering vanaf vijf gasten vragen wij een credit card autorisatie. Deze gegevens gelden ter garantie van de reservering.Bij annulering 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn. Daarna brengen wij het bedrag van €30,- no-show fee per geannuleerd persoon in rekening.Tot 10:00 AM op de dag van de lunchreservering en 15:00 PM op de dag van de diner reservering is deel annuleren (reservering qua personen in mindering brengen) kosteloos. Daarna brengen wij het bedrag van €30,- no-show fee per geannuleerd persoon in rekening.
TAFELRESERVERING (GEZELSCHAPPEN VANAF 8 PERSONEN)Bij een reservering vanaf vijf gasten vragen wij een credit card autorisatie. Deze gegevens gelden ter garantie van de reservering. Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:Indien er een menu is overeengekomen:Bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 50% van de reserveringswaarde* verschuldigd zijn;Bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 100% van de reserveringswaarde* verschuldigd zijn;Indien er geen menu is overeengekomen:Bij annulering meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;Bij annulering 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de reserveringswaarde* verschuldigd zijnTot 10:00 AM op de dag van de lunchreservering en 15:00 PM op de dag van de diner reservering, is deelannuleren (reservering qua personen in mindering brengen) kosteloos. Daarna brengen wij het bedrag van € 30,- per no show of geannuleerd persoon in rekening.
FEESTDAGENTijdens feestdagen zoals Kerst en Oud & Nieuw wordt een aanbetaling of credit card autorisatie ter garantie van de reservering gevraagd. Hiervoor is kosteloos annuleren mogelijk tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip. Daarna brengen wij het bedrag van € 30,- per no show of geannuleerd persoon in rekening.
NIET TIJDIG GEANNULEERD?Mocht u de reservering niet tijdig geannuleerd hebben, annuleer dan toch altijd alsnog. Indien wij uw tafel naar aanleiding van uw annulering namelijk alsnog kunnen verkopen, zullen wij u geen annuleringskosten in rekening brengen.De totstandkoming van de overeenkomst wordt gestart zodra de reservering is bevestigd.De waarde van de reservering is de gemiddelde menu van €50,- per gast. PASTINI is gerechtigd dit bedrag naar eigen inzicht voorafgaand aan de reservering aan te passen.

CANCELLATION POLICY PASTINICancellation conditions for individuals and groupsPASTINI Leidsegracht 29NL 1017 NB Amsterdam
TABLE RESERVATIONIf a reservation has been made for just a table reservation for one or more individuals then the following conditions apply for the cancellation of this reservation:
The reservation is guaranteed on the time agreed. Pastini reserves the right to free your table after 15 minutes delay on scheduled time. The guest has the responsibility to inform Pastini by phone on late arrival. 
Requests are noted but not guaranteed. Pastini will do their utmost to grant wishes.
1 TO 5 GUESTSCancellation can be made free of charge up to 10.00 a.m. on the day of the lunch reservation and up to 3.00 p.m. on the day of the dinner reservation. After these times, we reserve the right to charge EUR 30.00 per no show or cancelled person.
5 TO 7 GUESTSFor a reservation for five or more guests, we will require a credit card authorization. This information is used to guarantee the reservation.In the event of a cancellation made 24 hours before the reserved time, no fee will be owed. After this time, we will charge a no-show fee of EUR 30.00 per cancelled person.Partial cancellation (i.e. reducing the reservation in terms of number of persons) can be made free of charge up to 10.00 a.m. on the day of the lunch reservation and up to 3.00 p.m. on the day of the dinner reservation. After these times, we will charge a no-show fee of EUR 30.00 per cancelled person.
TABLE RESERVATION (GROUPS OF 8 PERSONS OR MORE)For a reservation for five guests or more, we will require a credit card authorization. This information is used to guarantee the reservation.If a reservation has been made for just a restaurant (table reservation) for a group then the following conditions apply for the cancellation of this reservation:If a menu has been agreed:In the event of a cancellation made 7 days (or less) before the reserved time, the guest will owe 50% of the reservation value*;In the event of a cancellation made 3 days (or less) before the reserved time, the guest will owe 100% of the reservation value*;If no menu has been agreed:In the event of a cancellation made more than 48 hours before the reserved time then no fee will be charged;In the event of a cancellation made 48 hours (or less) before the reserved time then the customer will owe 100% of the reservation value*;Cancellation can be made free of charge up to 10.00 a.m. on the day of the lunch reservation and up to 3.00 p.m. on the day of the dinner reservation. After these times, we reserve the right to charge EUR 50.00 per no show or cancelled person.
PUBLIC HOLIDAYSOn public holidays such as Christmas Day and New Year’s Eve, a deposit or credit card authorization will be required in order to guarantee the reservation. This reservation can be cancelled free of charge at least 48 hours before the reserved time. After this time, we will charge a sum of EUR 50.00 per no show or cancelled person.
DIDN’T CANCEL IN TIME?If you didn’t cancel your reservation in time then please do still cancel it. This is because if we are able to re-book your table after you have cancelled it then we will not charge you any cancellation costs.The process to form the agreement commences as soon as the reservation has been confirmed. xx* The value of the reservation is the average menu amount of EUR 30.00 per guest. PASTINI is authorised to amend this amount at its discretion prior to the reservation.